2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin Mükerrer Sayısında Yayımlandı2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU, RESMİ GAZETE'NİN MÜKERRER SAYISINDA YAYIMLANDI

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Bu kapsamda, 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. 

2021 yılında vergi gelirlerinin alt kalemleri ise şu şekilde tahmin edildi:
"Gelir vergisi 195,3 milyar lira, kurumlar vergisi 105,2 milyar lira, özel tüketim vergisi 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 milyar lira, BSMV 28,5 milyar lira, damga vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira."

Vergi dışı gelirlerin ise 178,4 milyar lira olması öngörüsünde bulunuldu.
 DETAY HABER
31.12.2020

Etiketler = 2021 Yılı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete, Mükerrer Sayısı, Kanun Yayımlandı, bütçe giderleri, bütçe gelirleri ,