Ahiköy I Ve Ahiköy II Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanıAHİKÖY I VE AHİKÖY II HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Ahiköy I ve Ahiköy II HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.
Geçici teminat: ............ TL
Şartname bedeli: ............. TL
Son teklif verme tarihi: ...........


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;

DETAY HABER
20.02.2020


Etiketler = Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, Özelleştirme İhales, Ahiköy I HES, Ahiköy II HES, Hidroelektrik Santralleri, ihale ilanı,