Akfen'de Yeni Genel Müdür Selim AkınAKFEN'DE YENİ GENEL MÜDÜR SELİM AKIN

Genel müdür (CEO) İbrahim Süha Güçsav'ın emeklilik talebi kabul edildi, CEO koltuğuna Selim Akın oturuyor.
Akfen Holding Yönetim Kurulu, şirket genel müdürü (CEO) İbrahim Süha Güçsav'ın şirketten emeklilik dolayısıyla ayrılması talebini kabul etti. Genel müdürlük (CEO) görevine Selim Akın atandı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Akfen Holding Yönetim Kurulu'nun 06.01.2020 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdürü (CEO) İbrahim Süha Güçsav'ın Şirketimizden emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne, 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri çerçevesinde düzenlenen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Şirketimiz Yönetim İç Yönergesi kapsamında temsil ve ilzama yetkili olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle bağlı ortaklığı bulunduğumuz Akfen Altyapı Holding A.Ş'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini de yürüten Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın'ın Şirket Genel Müdürü (CEO) olarak atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanı için gereken iş ve işlemlerin yapılmasına ve İbrahim Süha Güçsav'ın Akfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir."DETAY HABER
07.01.2020


Etiketler = Akfen, atama, Yeni Genel Müdür, Selim Akın, Akfen Holding, CEO ,