Ankara ASKİ’nin Duktil Borularını Samsun Makine VeriyorASKİ’NİN DUKTİL BORULARINI KAZANAN FİRMA
 
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası          :               2020/...
İhalenin
Tarihi     :               05.10.2020
Türü       :               Mal alımı
Usulü     :               Açık
Yaklaşık Maliyeti :               ........................ TRY
İhale konusu malın
Adı          :               MUHTELİF ÇAPLARDA DUKTİL BORU VE EK PARÇALARI
Yapılacağı/teslim edileceği yer       :               Ankara ASKİ İvedik Depoları
Teslim tarihi         :               Sözleşme imzalandıktan sonra, ihtiyaca göre İdarenin her parti mal için yazılı sipariş tarihinden itibaren 50 (elli) günü içerisinde peyder pey teslimat yapılacaktır. Toplam teslimat sayısı İdare ihtiyacı doğrultusunda belirlenecek olup, sevkiyatların minimum sayıda olmasına dikkat edilecektir.
Toplam Teklif Sayısı          :               1
Toplam Geçerli Teklif Sayısı            :               1
Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması   :               Uygulanmamıştır
Sözleşmenin
Tarihi     :               12.11.2020
Bedeli    :               ........................ TRY
Süresi    :               30.11.2020 - 07.08.2021
Yüklenicisi            :               ..........................


İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
DETAY HABER
15.01.2021

Etiketler = Ankara, ASKİ, Duktil Boruları, kazanan firma, ihale sonucu,