Antakya-Samandağ Yolu İkmal Yapım İşi Md 21 B Kapsamında 140 Milyon Liraya İhale EdildiANTAKYA-SAMANDAĞ YOLU (SAMANDAĞ-ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) KM:0+000-26+850 ARASI İKMAL YAPIM İŞİ MD 21 B KAPSAMINDA 140 MİLYON LİRAYA İHALE EDİLDİ
 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası       :              2021/...
1- İhalenin
a) Tarihi               :              05.08.2021
b) Türü :              Yapım işi
c) Usulü               :              Pazarlık (MD 21 B)
d) Pazarlık Usulünün Seçilme
Gerekçesi           :              Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
e) Yaklaşık Maliyeti         :              ...................... TRY
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :              ANTAKYA-SAMANDAĞ YOLU (SAMANDAĞ-ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) KM:0+000-26+850 ARASI İKMAL YAPIM İŞİ
b) Yapılacağı yer               :              Hatay İli
c) Süresi              :              450
3- Teklifler
a) Dokümanı EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indiren sayısı :              6
b) Toplam Teklif Sayısı   :              6
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı    :              6
d) Yerli istekli lehinefiyat avantajı uygulaması    :              Uygulanmıştır / % 15
4- Sözleşmenin
a) Tarihi               :              31.08.2021
b) Bedeli             :              .................... TRY
c) Süresi              :              15.09.2021 - 09.12.2022
d) Yüklenicisi     :              ........................


Kazanan firma ve teklifi;
 DETAY HABER
14.09.2021

Etiketler = KGM, yol yapımı ihalesi, inşaat işleri, Antakya-Samandağ Yolu, İkmal Yapım İşi, Md 21 B, kazanan firma,