Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu, Tünel İşleri Ve Tünel İkincil İşlerini Üstlenen FirmaBATMAN-HASANKEYF-GERCÜŞ-MİDYAT YOLU, TÜNEL İŞLERİ VE TÜNEL İKİNCİL İŞLERİNİ ÜSTLENEN FİRMA

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası       :2020/...
1- İhalenin
a) Tarihi               :06.05.2020
b) Türü :              Yapım işi
c) Usulü               :Pazarlık (MD 21 B)
d) Pazarlık Usulünün Seçilme
Gerekçesi           :Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
e) Yaklaşık Maliyeti         :................ TRY
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :              BATMAN-HASANKEYF-GERCÜŞ-MİDYAT YOLU KM:37+400-39+400 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI BSK ÜSTYAPI İŞLERİ, TÜNEL İŞLERİ VE TÜNEL İKİNCİL İŞLERİ YAPILMASI İKMAL
b) Yapılacağı yer               :              Batman İli
c) Süresi              :              700
4- Sözleşmenin
a) Tarihi               :              22.05.2020
b) Bedeli             :        ................ TRY
c) Süresi              :              08.06.2020 - 07.05.2022
d) Yüklenicisi     :         ..................


İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
DETAY HABER
27.05.2020

Etiketler = Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu, Tünel İşleri Ve Tünel İkincil İşlerini Üstlenen Firma,