Beydağ İlave Su Temini 2 Kademe İnşaat İşlerine Teklif VerenlerBEYDAĞ İLAVE SU TEMİNİ 2 KADEME İNŞAAT İŞLERİNE TEKLİF VERENLER

DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR): İzmir Beydağ İlave Su Temini 2 Kademe (Bademli ve Sel Regülatörü (CTP, HDPE ve Çelik boru ile ek parçaları ve Su Kontrol Elemanlarının temini dahil) yapımı işi
İhale şekli                     : E-İHALE
İhale kayıt no               : 2019/...
İhale tarihi                    : 07.01.2020 - 10:00
İşin süresi                     : 700 takvim günü
Yaklaşık maliyet          : ............ TL
Sınır değer                   : ............ TL
Muhtemel kazanan      : ...........İhaleye katılan firmalar ve teklifleri;

DETAY HABER
08.01.2020


Etiketler = DSİ, inşaa ihalesi, teklif verenler, kazanan firmalar, Beydağ, İlave Su Temini, 2 Kademe İnşaat, yapım işleri,