Büyük Menderes Havzası Atıksu Toplama Ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı 1 Kısım Etüt İşleri Ön Yeterlik İlanıBÜYÜK MENDERES HAVZASI ATIKSU TOPLAMA VE ARITMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI 1 KISIM ETÜT İŞLERİ ÖN YETERLİK İLANI
 
ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Büyük Menderes Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı 1 Kısım danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2019/...
 

Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER
06.12.2019


Etiketler = DSİ, etüt ihalesi, proje yapımı, danışmanlık işleri, Büyük Menderes Havzası, Atıksu Toplama, Arıtma Tesisleri, Ön Yeterlik İlanı,