Diyarbakır-Çüngüş Oyuklu Barajı Proje Yapımını Su-Yapı Firması ÜstlendiDİYARBAKIR-ÇÜNGÜŞ OYUKLU BARAJI PROJE YAPIMINI SU-YAPI FİRMASI ÜSTLENDİ
 
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası      :              2021/...
1- İhalenin
a) Ön yeterlik tarihi        :              14.04.2021
b) Türü :              Danışmanlık Hizmet Alımı
c) Usulü               :              Belli İstekliler Arasında
d) Yaklaşık Maliyeti       :       ......................... TRY
2- İhale konusu danışmanlık hizmetinin
a) Adı    :              DİYARBAKIR-ÇÜNGÜŞ OYUKLU BARAJI PROJE YAPIMI
b) Yapılacağı yer               :DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- DİYARBAKIR
c) Süresi              :545 takvim günüdür
3- Teklifler
a) Dokümanı EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indiren sayısı :14
b) Toplam Teklif Sayısı   :10
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı    :10
d) Yerli istekli lehine
fiyat avantajı uygulaması             :Uygulanmıştır / % 15
4- Sözleşmenin
a) Tarihi               :06.09.2021
b) Bedeli             :.......................... TRY
c) Süresi              :16.09.2021 - 15.03.2023
d) Yüklenici       :...........................


Kazanan firma ve teklifi;
 DETAY HABER
14.09.2021

Etiketler = DSİ, etüt ihalesi, kazanan firma, Diyarbakır, Çüngüş Oyuklu Barajı, Proje Yapımı,