Elazığ Karakoçan Sarıcan Göleti Sulaması Malzeme Alımı İhalesinde Sipariş AlanELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI İHALESİNDE SİPARİŞ ALAN
 
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ-ELAZIĞ:
İhale kayıt numarası          :2020/...
İhalenin
Tarihi     :05.11.2020
Türü       :Mal alımı
Usulü     :Açık
Yaklaşık Maliyeti :....................... TRY
Adı          :ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI
Yerli malı teklif eden isteklilehine fiyat avantajı uygulaması    :               Uygulanmıştır / %15
Sözleşmenin
Tarihi     :               30.11.2020
Bedeli    :               ..................... TRY
Süresi    :               08.12.2020 - 03.12.2021
Yüklenicisi            :     .....................


İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
DETAY HABER
04.12.2020

Etiketler = DSİ, Elazığ, Karakoçan, Sarıcan Göleti, Sulaması Malzeme Alımı, Sipariş Alan firma,