EPDK’dan Yeni KararlarEPDK’DAN YENİ KARARLAR
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.08.2021 ve 26.08.2021 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen, lisansı sona erdirilen tüzel kişiler:
1- 12.08.2021 tarihli ve 10357-9 sayılı Kurul Kararı ile; Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye “Kozdere HES” üretim tesisi için verilen 24/01/2013 tarihli ve EÜ/4249-2/2533 numaralı üretim lisansı 12/08/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Kozdere HES” üretim tesisi için, 33 (otuzüç) yıl 4 (dört) ay 17 (onyedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
2- 12.08.2021 tarihli ve 10357-13 sayılı Kurul Kararı ile; Doğal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Burgaz RES” üretim tesisi için verilen 11/09/2003 tarihli ve EÜ/207-4/353 numaralı üretim lisansı 12/08/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Yeniden Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Burgaz RES” üretim tesisi için, 31 (otuzbir) yıl 30 (otuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
3- 12.08.2021 tarihli ve 10357-14 sayılı Kurul Kararı ile; Tan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Akça RES” üretim tesisi için verilen 10/01/2012 tarihli ve EÜ/3634-16/2205 numaralı üretim lisansı 12/08/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Akça RES” üretim tesisi için, 39 (otuzdokuz) yıl 4 (dört) ay 29 (yirmidokuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
4- 12.08.2021 tarihli ve 10357-15 sayılı Kurul Kararı ile; Tan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Aliağa RES” üretim tesisi için verilen 12/02/2013 tarihli ve EÜ/4270-2/02549 numaralı üretim lisansı 12/08/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Aliağa RES” üretim tesisi için, 40 (kırk) yıl 6 (altı) ay süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
5- 26.08.2021 tarihli ve 10374-3 sayılı Kurul Kararı ile; Tarsus Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB Dağıtım Lisansı verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05.08.2021, 12.08.2021 ve 19.08.2021 tarihli Kararlarıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler:
1- 05.08.2021 tarihli ve 10348-1 sayılı Kurul Kararı ile; Baş Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle dağıtıcı lisansı verilmiştir.
2- 12.08.2021 tarihli ve 10362-1 sayılı Kurul Kararı ile; İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle depolama lisansı verilmiştir.
3- 12.08.2021 tarihli ve 10362-2 sayılı Kurul Kararı ile; Es Es Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli dağıtıcı lisansı verilmiştir.
4- 19.08.2021 tarihli ve 10370-1 sayılı Kurul Kararı ile; (2.9.2021 tarihli ve 10389 sayılı Kurul Kararı ile şirket unvanı düzeltilmiştir.) Akoni Kimya Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreyle Madeni Yağ Lisansı verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26.08.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi:
1- 26.08.2021 tarihli ve 10380 sayılı Kurul Kararı ile; Akar Gaz Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 15 (onbeş) yıl süreyle LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.08.2021 ve 19.08.2021 tarihli Kararlarıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. Maddesi çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler:
1- 12.08.2021 tarihli ve 10363 sayılı Kurul Kararı ile; Yeniyurt Petrol Terminal Anonim Şirketi’nin 01.06.2017 tarihli ve LPG-DPO/7100- 2/18115 numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir.
2- 19.08.2021 tarihli ve 10371 sayılı Kurul Kararı ile; Hürgaz Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 09.07.2015 tarihli ve LPG-DPO/5680- 2/16202 numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir.
 DETAY HABER
13.09.2021

Etiketler = EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yeni Kararlar, Elektrik Piyasası Lisansı, Petrol Piyasası Lisansı, Petrol Gazları Piyasası,