İzmir HRS 6 Aşama Eski İzmir (Karabağlar) Hattı Tünel Ve İstasyonlar Uygulama Projelerine Verilen Teklifler


İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Denetim Şube Müdürlüğü’nce 2 oturumda yeterlik belgesi alanlardan 12 Kasım 2019 tarihinde firmalardan teknik teklifleri alınan (DETAY-1652) 2019/..... KİK numaralı dosya konusu 28 km uzunluğunda İzmir Hafif Raylı Sistemi 6 Aşama Eski İzmir Hattı tünel ve istasyonlar uygulama projeleri, ihale dokümanları, Çed raporu, ulaşım etüdü, fizibilite raporu ve zemin etütleri hazırlanmasına ait danışmanlık hizmet alımı işinde yeni gelişmeler oldu.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri;DETAY HABER
05.12.2019

Etiketler = İzmir HRS, 6 Aşama, Eski İzmir, tünel, istasyon, teklif,