İzmir İli Torbalı İlçesi İçmesuyu Şebekesi İkmal İnşaatını Üstlenen FirmaİZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İKMAL İNŞAATINI ÜSTLENEN FİRMA
 
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)
İhale kayıt numarası       :              2020/...
İhalenin
Tarihi     :              21.10.2020
Türü      :              Yapım işi
Usulü    :              Açık
Yaklaşık Maliyeti              :              ........................ TRY
Adı         :              İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ İKMAL İNŞAATI
Yapılacağı yer    :              İzmir İli Torbalı İlçesi
Süresi   :              360
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              10
Yerli istekli lehinefiyat avantajı uygulaması         :              Uygulanmamıştır
Sözleşmenin
Tarihi     :              05.01.2021
Bedeli   :              ....................... TRY
Süresi   :              15.01.2021 - 10.01.2022
Yüklenicisi           :              .....................


İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
DETAY HABER
16.01.2021Etiketler = İzmir, Torbalı İlçesi, İçmesuyu Şebekesi, İkmal İnşaatı, inşaat ihalesi, Üstlenen Firma,