KGM, (Bursa-Keles) Ayr - Orhaneli İl Yolu Doğancı Baraj Varyantı Yapım İşlerini Üstlenen(BURSA-KELES) AYR - ORHANELİ İL YOLU DOĞANCI BARAJ VARYANTI YAPIM İŞLERİNİ ÜSTLENEN…
 
KARAYOLLARI-14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA
İhale kayıt numarası       :              2021/...
İhalenin
Tarihi     :              22.04.2021
Türü      :              Yapım işi
Usulü    :              Pazarlık (MD 21 B)Pazarlık Usulünün Seçilme
Gerekçesi           :              Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
Yaklaşık Maliyeti              :              .......................... TRY
Adı         :              (Bursa-Keles) Ayr - Orhaneli İl Yolu Doğancı Baraj Varyantı Km:9+600-13+205 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Köprü Tünel Ve Üstyapı İşleri İnşaatı İkmal İşi
Yapılacağı yer    :              (Bursa-Keles) Ayr. -Orhaneli İl Yolu Doğancı Baraj Varyantı Km:9+600-13+205 Arası
Süresi   :              500
Toplam Teklif Sayısı        :              6
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              6
Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması        :              Uygulanmıştır / % 15
Sözleşmenin
Tarihi     :              07.05.2021
Bedeli   :              ......................... TRY
Süresi   :              17.05.2021 - 29.09.2022
Yüklenicisi           :              ...................
 

İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
 DETAY HABER
17.09.2021

Etiketler = KGM, inşaat ihalesi, yapım işleri, kazanan firma, Bursa-Keles, Orhaneli İl Yolu, Doğancı Baraj Varyantı,