KGM, Gürpınar-Kırkgeçit-Yalınca Ayr. İl Yolu Etüt Ve Proje İşlerini KazananGÜRPINAR-KIRKGEÇİT-YALINCA AYR İL YOLU ETÜT VE PROJE İŞLERİ KAZANAN
 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası       :              2020/...
İhalenin
Ön yeterlik tarihi             :              06.08.2020
Türü      :              Danışmanlık Hizmet Alımı
Usulü    :              Belli İstekliler Arasında
Yaklaşık Maliyeti              :              ................... TRY
İhale konusu danışmanlık hizmetinin Adı             :              GÜRPINAR – KIRKGEÇİT – YALINCA AYR İL YOLU ETÜT VE PROJE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ
Yapılacağı yer    :              VAN İLİ
Süresi   :              750 takvim günüdür
Toplam Teklif Sayısı        :              6
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              6
Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması        :              Uygulanmıştır / % 15
Sözleşmenin Tarihi         :              11.11.2020
Bedeli   :              ..................... TRY
Süresi   :              26.11.2020 - 16.12.2022
Yüklenici              :              ....................

İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
DETAY HABER
17.11.2020

Etiketler = KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü, Gürpınar-Kırkgeçit-Yalınca yolu, İl Yolu, Etüt Ve Proje İşleri, Kazanan firma, Danışmanlık Hizmet Alımı,