KGM, Kombine Kanal Açma Aracı Üst Yapısı İçin Sipariş VerdiKGM, KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI ÜST YAPISI İÇİN SİPARİŞ VERDİ

KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ-AKKÖPRÜ
İhale kayıt numarası       :              2021/...
İhalenin
Tarihi     :              09.03.2021
Türü      :              Mal alımı
Usulü    :              Açık
Yaklaşık Maliyeti              :              ..................... TRY
Adı         :              KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI ÜST YAPISI
Teslim yeri          :              Karayolları Atölye Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No : 8 Akköprü Yenimahalle/ANKARA
Teslim tarihi       :              Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenicinin işe başlamasından itibaren 120 takvim günüdür.
Toplam Teklif Sayısı        :              5
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              5
Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması       :              Uygulanmıştır / %15
Sözleşmenin
Tarihi     :              26.03.2021
Bedeli   :              ..................... TRY
Süresi   :              30.03.2021 - 28.07.2021
Yüklenicisi           :              .............................İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
DETAY HABER
06.04.2021

Etiketler = KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kombine Kanal Açma Aracı, Üst Yapı ihalesi, kazanan firma,