KGM, Zara-Beypınarı İl Yolu Üzerinde Bulunan 2 Adet Tünel Projesi İçin Ön Yeterlik İlanıZARA - BEYPINARI İL YOLU ÜZERİNDE BULUNAN 2 ADET TÜNEL PROJESİ İÇİN ÖN YETERLİK İLANI
 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Zara-Beypınarı İl Yolu Üzerinde Bulunan 2 Adet Tünel Projesi Yapılması ve (Bulucan – Beypınarı)Ayr.-Sincan-(Gedikbaşı - Divriği)Ayr. İl Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası      :2021/...


Haberin devamı ve ihale hakkın detaylı bilgi;
DETAY HABER
13.07.2021

Etiketler = KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü, Zara-Beypınarı, Tünel Projesi, proje yapımı, Ön Yeterlik İlanı,