MAPA İnşaat, Hopa - Borçka Devlet Yolu Yapım İşini KazandıMAPA İnşaat, Hopa - Borçka Devlet Yolu Km: 1+500 - 6+500 Ve Km:13+200-15+200 Kesimlerinin İkmal Yapım İşleri Kazandı
 
Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
İhale kayıt numarası       :2019/....İhaleyi kazanan firma ve teklifi;

DETAY HABER
04.12.2019

Etiketler = MAPA İnşaat, Hopa - Borçka Devlet Yolu, Yapım, İhale,