Mersin Büyükşehir Belediyesi, Solo Ve Körüklü Toplamda 73 Adet Otobüs Alacak


MERSĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ULAġIM DAĠRE BAġKANLIĞI Mersin BüyükĢehir Belediyesi Toplu TaĢıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı 12 Metre ( Solo ) ve CNG Yakıtlı 18 Metre( Körüklü ) Otobüs Satın Alınma ĠĢi alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi için;
DETAY HABER
22.06.2020

Etiketler = Mersin Büyükşehir Belediyesi, Solo, Ve, Körüklü, Toplamda, 73, Adet ,Otobüs ,Alacak,Detay Haber,