Net Bor Plastik, Dsi 4 Bölge’den Sipariş AldıNET BOR PLASTİK, DSİ 4 BÖLGE’DEN SİPARİŞ ALDI
 
DEVLET SU İŞLERİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KONYA)
İhale kayıt numarası       :2020/...
İhalenin
Tarihi     :              21.01.2021
Türü      :              Mal alımı
Usulü    :              Açık
Yaklaşık Maliyeti              :             .................... TRY
Sözleşmeye Esas Kısımlarının
Yaklaşık Maliyeti              :              ..................... TRY
İhale konusu malın
Adı         :              KONYA APA HOTAMIŞ 1,2,3 SULAMALARI MALZEME TEMİNİ 2 KISIM (HDPE Boru temini)
Teslim tarihi       :              Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları işinin iş programına uygun olarak İdarenin yazılı talimatı ile siparişi verilen HDPE boru, CTP Boru ve özel parçaları ile Su Kontrol Elemanları özel teknik şartnamelerde yer alan hükümler çerçevesinde sahaya getirilmiş olacaktır.
Toplam Teklif Sayısı        :              4
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              2
Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması       :Uygulanmıştır / %15
Sözleşmenin
Tarihi     :              02.03.2021
Bedeli   :              .................... TRY
Süresi   :              02.03.2021 - 28.09.2021

Yüklenicisi           :              .........................
 

İhaleyi kazanan firma ve teklifi;

DETAY HABER
04.03.2021

Etiketler = DSİ, HDPE Boru temini, ihale sonucu, kazanan firma, Net Bor Plastik, Dsi 4 Bölge,