Rize-Çayeli Güzeltepe Köyü 1 Kısım İşleri Pazarlık Yöntemli (Md 21 B) İhale Edildi.RİZE-ÇAYELİ GÜZELTEPE KÖYÜ 1 KISIM İŞLERİ PAZARLIK YÖNTEMLİ (MD 21 B) İHALE EDİLDİ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22.BÖLGE TRABZON 

İhale kayıt numarası       :              2021/...
İhalenin
Tarihi     :              27.07.2021
Türü      :              Yapım işi
Usulü    :              Pazarlık (MD 21 B)
Pazarlık Usulünün Seçilme
Gerekçesi           :              Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
Yaklaşık Maliyeti              :       ......................... TRY
Adı         :              RİZE-ÇAYELİ GÜZELTEPE KÖYÜ 1 KISIM
Yapılacağı yer    :              Rize İli Çayeli İlçesi Güzeltepe Köyü
Süresi   :              300
Teklifler
Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı        :              3
Toplam Teklif Sayısı        :              2
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              2
Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması        :              Uygulanmamıştır
Sözleşmenin
Tarihi     :              25.08.2021
Bedeli   :            ................... TRY
Süresi   :              03.09.2021 - 30.06.2022
Yüklenicisi           :              .......................


Kazanan firma ve teklifi;
 DETAY HABER
14.09.2021

Etiketler = DSİ, yapım ihalesi, inşaat işleri, kazanan firma, Rize-Çayeli, Güzeltepe Köyü, 1 Kısım İşleri, Pazarlık Yöntemli, Md 21 B,