Şambayat (Adıyaman) İçmesuyu İkmal İnşaatı Yapım İşi Pazarlık (Md 21 B Yöntemiyle İhale EdildiŞAMBAYAT (ADIYAMAN) İÇMESUYU İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ PAZARLIK (MD 21 B YÖNTEMİYLE İHALE EDİLDİ
 
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale kayıt numarası       :              2021/...
İhalenin
Tarihi     :              01.09.2021
Türü      :              Yapım işi
Usulü    :              Pazarlık (MD 21 B)
Pazarlık Usulünün Seçilme
Gerekçesi           :Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
Yaklaşık Maliyeti              :              ....................... TRY
Adı         :              ŞAMBAYAT (ADIYAMAN) İÇMESUYU İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ
Yapılacağı yer    :              Şambayat (ADIYAMAN)
Süresi   :              450
Toplam Teklif Sayısı        :              4
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              2
Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması        :              Uygulanmamıştır
Sözleşmenin
Tarihi     :              09.09.2021
Bedeli   :              ........................ TRY
Süresi   :              20.09.2021 - 14.12.2022
Yüklenicisi           :              ......................
 

Kazanan firma ve teklifi;
 DETAY HABER
13.09.2021

Etiketler = İller Bankası, yapım ihalesi, inşaat ihalesi, kazanan firma, teklifler, Şambayat, Adıyaman, İçmesuyu İkmal İnşaatı, Yapım İşi, Pazarlık, Md 21 B Yöntemi,