Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi İşi İhale EdilecekŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEK

Kars Belediye Başkanlığından:
Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilindeki güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre, rotasyonlu olarak (mevcut yüklenicilerle beraber) asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 78 (yetmiş sekiz) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek kiralanacaktır.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;

DETAY HABER
31.03.2020


Etiketler = Kars Belediyesi, Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı, Hat Kiraya Verilmesi, kiralama ihalesi,