Selimiye Camii Ve Çevresi Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Düzenlemesi İşleri Pazarlık Yöntemiyle Pekerler İnşaat Firmasına VerildiSELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ İŞLERİ PAZARLIK YÖNTEMİYLE PEKERLER İNŞAAT FİRMASINA VERİLDİ
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale kayıt numarası       :              2021/...
İhalenin
Tarihi     :              13.08.2021
Türü      :              Yapım işi
Usulü    :              Pazarlık (MD 21 B)
Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi    :              Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
Yaklaşık Maliyeti              :              ........................ TRY
Adı         :              EDİRNE İLİ, SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
Yapılacağı yer    :              Edirne İli
Süresi   :              130
Toplam Teklif Sayısı        :              3
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              1
Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması        :              Uygulanmamıştır
Sözleşmenin
Tarihi     :              06.09.2021
Bedeli   :            .......................... TRY
Süresi   :              06.09.2021 - 13.01.2022
Yüklenicisi           :              ........................


İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
 DETAY HABER
17.09.2021

Etiketler = Selimiye Camii, Çevresi, Kentsel Tasarım, Peyzaj Düzenlemesi, inşaat ihalesi, yapım işleri, kazanan firma,