Silifke-Mut Ayrımı Sarıkaya İl Yolu Harita Mühendislik İşleriSİLİFKE-MUT AYRIMI SARIKAYA İL YOLU HARİTA MÜHENDİSLİK İŞLERİ
 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 20.08.2020 tarihinde firmalardan teklifleri alınan 2020/... KİK numaralı dosyanın konusu  (Silifke-Mut) Ayrımı- Sarıkavak İl Yolu (Km:0+000-25+420) ait Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi işlerinde değerlendirme çalışmaları tamamlanmak üzere.

Konuya yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, toplamda yaklaşık maliyeti .............. TL, sınır değeri ise ................ TL olarak belirlenen ihaleye 8 firma katılmış olup, fiyat bakımından en uygun teklif .................... tarafından verilmiştir. İhalede kesin sonucun açıklanması beklenmektedir. İhaleye katılan ve teklifleri şöyle olmuştu;
 

İhaleye katılan ve teklifleri şöyle olmuştur;
DETAY HABER
08.09.2020

Etiketler = Karayolları Genel Müdürlüğü, KGM, etüt ihalesi, kazanan firma, teklif verenler, Silifke-Mut Ayrımı, Sarıkaya İl Yolu, Harita Mühendislik İşleri,