TCDD, Alifuatpaşa-Köprülü Kavşağı Ve Bağlantı Yolları Yapım İşinin İhale Bedeli 126 Milyon 406 Bin LiraALİFUATPAŞA-KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI YAPIM İŞİNİN İHALE BEDELİ 126 MİLYON 406 BİN LİRA

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale kayıt numarası       :              2021/...
İhalenin
Tarihi     :              02.08.2021
Türü      :              Yapım işi
Usulü    :              Pazarlık (MD 21 B)
Pazarlık Usulünün SeçilmeGerekçesi     :              Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
Yaklaşık Maliyeti              :              ....................... TRY
Adı         :              ALİFUATPAŞA-KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI YAPIM İŞİ
Yapılacağı yer    :              TCDD 1. Bölge mıntıkası
Süresi   :              360
Toplam Teklif Sayısı        :              5
Toplam Geçerli Teklif Sayısı        :              5
Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması        :              Uygulanmıştır / % 15
Sözleşmenin
Tarihi     :              01.09.2021
Bedeli   :              ...................... TRY
Süresi   :              15.09.2021 - 09.09.2022
Yüklenicisi           :              ...................


İhaleyi kazanan firma ve teklifi;
 DETAY HABER
17.09.2021

Etiketler = TCDD, inşaat ihalesi, yapım işleri, Alifuatpaşa, Köprülü Kavşağı, Bağlantı Yolları, kazanan firma,