TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri’ni Satışa Çıkarttı


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Resmi Gazete'nin 24 Eylül 2020 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi için öngörülen muhammen bedel 6 milyon TL olarak belirlendi.
 
İlana göre, ihale 13 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamayacak.
BORÇLU
BMC Sanayi ve Ticaret AŞ
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
"Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", BMC Sanayi ve
Ticaret AŞ'nin maliki olduğu; İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 1471 ada, 53 parselde
kain, 122.192,25 m2 alanlı delicelik ve mera ile 54 parselde kain, 435.171,54 m2 alanlı delicelik
ve mera nitelikli taşınmazlardan oluşmaktadır.
MUHAMMEN BEDEL
Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 6.000.000.-(altımilyon) TL’dir.
TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN:
TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 600.000 (altıyüzbin) TL nakit teminatın
“Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması
ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde
tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri
nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C.
Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir.
Ayrıntılı bilgi için
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Satış Komisyonu
Büyükdere Cad. No: 143
34394 Esentepe - İstanbul
Tel: 0 212 340 20 59/ 0 212 340 20 40
Faks : 0 212 288 49 63


DETAY HABER
24.09.2020

Etiketler = TMSF, Çukurova, İzmir, Dikili ,Gayrimenkulleri’ni, Satışa ,Çıkarttı,Detay Haber,