Trabzon BB, Meydan Parkı 3. Etap Ve Katlı Otopark Projesi Yapım Ve İşletme HizmetleriTRABZON BB, MEYDAN PARKI 3. ETAP VE KATLI OTOPARK PROJESİ YAPIM VE İŞLETME HİZMETLERİ
 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan duyuruya göre, Trabzon İli,Ortahisar İlçesi, İskenderpaşa Mahallesinde mevcut imar planına göre genel otopark (katlı) alanında kalan 305 ada, 175 parsel numaralı 2469,75 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde; Meydan Parkı 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi kapsamında idare tarafından hazırlanan uygulama projesi ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılması planlanan işin, yüklenici tarafından inşa edilmesi ve 29 (yirmidokuz) yıl süre ile işletilmesi, işletmelerden ihale sonucunda kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması ve işletme süresi sonunda taşınmaz üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak kullanılır vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye teslim edilmesi şartıyla taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren 29 (yirmidokuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;
DETAY HABER
23.10.2020

Etiketler = Trabzon BB, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Meydan Parkı, 3. Etap, Katlı Otopark Projesi, inşaat ihalesi, Yapım İşletme Hizmetleri,