YEKA GES-3 Kapsamında 73 Adet Yarışma İçin Başvurular 19-23 Ekimde AlınacakYEKA GES-3 KAPSAMINDA 73 ADET YARIŞMA İÇİN BAŞVURULAR 19-23 EKİM'DE ALINACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre,  09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi” ve bu Yönetmelik’te yer alan “Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) Yöntemi”ne göre toplam 1.000 (bin) MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla Ek-1’de verilen bağlantı bölgeleri için 10 (on) MWe, 15 (onbeş) MWe veya 20 (yirmi) MWe kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı toplam 74 (yetmişdört) adet yarışma (YEKA GES-3 Yarışmaları) yapılacaktır.


Haberin devamı ve ihale hakkında detaylı bilgi;DETAY HABER
07.07.2020


Etiketler = Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, YEKA, GES-3, Başvurular 19-23 Ekimde, proje başvuruları, Resmi Gazete, Yenilenebilir Enerji,